Skolen for Gastronomi, Musik & Design

HØJSKOLEVEJ 9  •  DK 7100 VEJLE  •  TLF.: 75 85 80 12  •  info@skolenfor.dk

Husorden2016-2017

H U S O R D E N

for

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

2016/2017

 

 

KONTORTID:

Skolens kontor har åbent for elever: Mandag torsdag: kl. 12.30 13.30, fredag kl. 12.30 – 13.00, hvor skolens forstander for det meste også kan træffes.

I kontortiden kan du købe postkort, frimærker og poletter til vaskemaskine samt hæve penge i elevbanken. Om aftenen og i weekenden udleveres der dog ikke penge fra elevbanken.

 

FRI:

Skal du have fri en enkelt time, spørger du den lærer, du har i timen. Hvis du skal have fri mere end én time, fx runde fødselsdage o. lign., kontakter dine forældre din ganglærer, med hvem der aftales videre.

Ved fritagelse der rækker ud over dette, kontaktes forstanderen i god tid.

 

SYGDOM:

Bliver du syg derhjemme i weekenden ringer forældrene og meddeler det til skolen søndag senest kl 22.00.

Ved sygdom på skolen møder man op ved morgenmaden kl. 7.30 og giver morgenvagtlæreren besked – det er vigtigt at morgenvagtlæreren altid får besked ved sygdom.

Værelseskammeraten sørger for mad til den syge. Der må kun bruges enggangsservice. Ved sygdom er man på sit værelse hele dagen.

Man modtager kun tilsyn/besøg af sin værelseskammerat.

 

Skolens læger:              Lægehuset, Vissingsgade 21, 7100 Vejle, tlf.: 75 82 19 00

                                                    Lægevagten: tlf. 70 11 07 07

 

TELEFONER:

Telefonisk kontakt til skolen foregår på følgende måde:

Kl. 8.00 – 15.30 – skolens kontor på tlf. 75858012

Kl. 17.00 – 23.00 – vagttelefonen på tlf. 22 14 70 54 (kun her og nu elevting)

Kl. 23.00 – 8.00 – skolens telefon (75 85 80 12)

 

DAGENS GANG:

Kl. 7.30 – 7.50:             Morgenmad (mødepligt - her skal du møde op)

Kl. 8.00:                       Morgensamling (mødepligt - her skal du møde op)

Kl. 10.00 – 10.30:         Pause i undervisningen og formiddagsforfriskning

Kl. 12.00 – 12.30:         Middagsmad: (mødepligt - her skal du møde op)

Kl. 15.00:                     Eftermiddagsforfriskning

Kl. 18.00 – 18.50:         Aftensmad

Kl. 20.30 – 21.30:         Aftenforfriskning

 

N.B.: der må ikke tages mad og drikkevarer ud af spisesalen.

 

Kl. 21.30:              Alle elever skal være hjemme på skolen både hverdage og weekender – alle hoveddøre og faglokaler låses.

Kl. 22.15:              Eleverne skal være på egen gang – der skal være ro på skolen og man gør klar til natten.

Kl. 22.30:              Eleverne skal være på egne værelser.

 

WEEKENDER:

Hvis man ønsker at blive på skolen en weekend, skal man tilmelde sig på sedlen på opslagstavlen inden onsdag morgen kl. 8.00.

Fredag og lørdag skal man være på sit eget værelse kl. 00.30 og der forbentes at være ro. Computere og andet elektronisk udstyr skal desuden være slukket.

Elever, der skal hjem på weekend, skal forlade skolen senest fredag kl. 18.00 og kan tidligst komme tilbage søndag kl. 18.00.

 

VÆRELSET:

Du skal holde dit værelse rent og ryddeligt. Du må gerne hænge plakater og lignende på væggene, men brug kun malertape (udleveres af ganglæreren). Du må ikke hænge noget op på døre, skabe eller lofter. Værelset skal afleveres i samme stand, som du har modtaget det i. I modsat fald vil der blive trukket i dit depositum.

Der må kun overnattes på hinandens værelser i weekenderne efter aftale med vagtlæreren.

Alle elever (drenge/ piger) må gerne besøge hinanden på værelserne fra kl. 8.00 til kl. 22.00.

Spilles der musik for åbne vinduer, vil anlægget bliver fjernet

Du må gerne have pc, guitar eller musikanlæg på dit værelse, hvis det ikke er generende for huset eller værelseskammeraten i øvrigt. Pc, iPad, musikanlæg og musikinstrumenter må ikke benyttes efter kl. 22.15 – i modsat fald inddrages de af vagtlæreren og udleveres først igen efter en uge. TV og video forefindes ikke på værelserne - brug fællesrummene i stedet.

El-kedel og microovn mv. er i gangkøkkenerne og hører heller ikke til på værelserne, da de kan være forbundet med brandfare. Husdyr er ikke tilladt. Du må ikke tørre tøj på værelset – brug tørrerummet.

Der må ikke ryges på værelserne – al rygning foregår i rygeskuret.

 

NØGLE:

Din nøgle til værelset er personlig. Husk at låse døren når du forlader værelset og pas godt på din nøgle, da en ny koster 200,- kr.

 

GÆSTER:

HVERDAGE: Når der ikke er fællesarrangementer, må gæster være på skolen fra kl. 17.00 til kl. 22.00 – med mindre andet er aftalt. Gæsteindskrivning foregår kl. 17.00 hos vagtlæreren. På hverdage kan gæster købe et måltid mad efter kl. 18.15.

WEEKENDGÆSTER: skal tilmeldes på weekendsedler senest onsdagen inden kl. 8.00. Gæster skal indskrives hos vagtlæreren ved ankomst, hvor betaling for opholdet også klares.

 

PRISER:

Et enkelt måltid:.............................................................. 25,00 kr.

Overnatning: ................................................................... 25,00 kr.

Weekendophold med kost og logi – uden sengetøj

(fra lørdag morgen til søndag aften): ................................ 75,00 kr.

Leje af sengetøj: ............................................................. 30,00 kr.

Weekendophold med kost og logi – uden sengetøj

(fra fredag aften til søndag aften):................................... 100,00 kr.

I ’Blive weekender’, sidste kursusweekend og ved højtider, er der ikke mulighed

for at have gæster.

 

BUSBILLETTER:

Trafikselskaberne har indført det personlige rejsekort i stedet for klippekortet og det er vigtigt, at alle elever har et sådant, når de starter på skolen, så de ikke pludselig har problemer, hvis de skal til Vejle, lægen el. lign.

 

GENERELT:

Der er mødepligt til alle timer og skolens fællesarrangementer, herunder fredagscafé og tirsdagsarrangementer. Har du fravær ud over det rimelige, påføres det dit afgangsbevis.

Der må ikke indtages mad og drikke i faglokalerne.

Både af hensyn til antal personer på skolen ved en eventuel brand og af hensyn til skolens specielle ansvar overfor personer under 18 år, skal du altid skrive dig på ’fraværstavlen’, når du tager af sted og slette dig igen ved hjemkomsten. Dette gælder også søndag aften ved tilbagekomsten efter en hjemmeweekend.

 

Mobiltelefoner skal være slukket til undervisning, spisning og andre fællesaktiviteter.I undervisningssituationer vil eleverne blive bedt om at lægge telefonerne i en samlet kasse, hvis man ikke har valgt at lade mobilen blive på værelset. Overtrædes denne regel inddrages telefonen og udleveres først næste morgen efter morgensang.

 

VASK:

Vask af tøj foregår i elevvaskeriet. Tørring af tøj foregår på anviste steder.

 

ALKOHOL:

Det er ikke tilladt at opbevare eller indtage spiritus i forbindelse med opholdet på skolen.

Ved fester arrangeret af skolen vil det kunne komme på tale, at skolen byder på et glas vin eller en enkelt genstand.

 

RYGNING:

Rygning er forbudt andre steder end i rygeindhegningen.

Rygere skal tilmelde sig som ”rygere” ved skolestart. Ses man som ikke tilmeldt ryger, vil skolen anmode forældrene om en rygetilladelse. Har man ikke senest 14 dage efter kursusstart tilmeldt sig som ryger, er det ikke muligt at blive ryger på skolen resten af året.

”Ikke rygere” har ikke adgang til rygeindhegningen.

Tages man i at ryge udenfor rygeindhegningen, mister man retten til at ryge på skolen resten af året.

Er man syg på skolen, må man ryge kl. 09.00, 14.00, 18.30 & 22.00.

 

EUFORISERENDE STOFFER:

Brug og besiddelse af euforiserende stoffer betyder øjeblikkelig bortvisning.

 

Skolens faste personale har i øvrigt adgang til værelserne, hvis det skønnes nødvendigt.

 

TYVERI:

Ligesom derhjemme skal du passe på dine personlige ejendele. Lås din dør eller dit skab, hvis du har ting, der har værdi. Skolen dækker ikke personlige ejendele, der er bortkommet.

 

ERSTATNINGSANSVAR:

Ødelægger du ting på skolen, skal du straks melde det på kontoret. Du er erstatningspligtig.

Du skal være opmærksom på, at du kan møde regler, som ikke står i denne husorden – ligesom der i løbet af året kan komme flere til, hvis der skulle være behov herfor. 

 

Da vi er mange mennesker samlet, er det vigtigt, at du bakker op omkring den fælles husorden. I modsat fald kan det medføre bortvisning fra skolen.      

 

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Højskolevej 9

7100 Vejle

Telefon: 75 85 80 12 – Fax: 75 85 80 60

e-mail: info@skolenfor.dk

hjemmeside: www.skolenfor.dk

 

Du kan downloade husordenen som PDF-fil her.